Final presentations

 

Designlab for the Climate Resilient City

 

31 januari 2019

 

Tijdens deze bijeenkomst vonden de eindpresentaties plaats van het werk van de master studenten stedenbouw die het afgelopen semester hebben gewerkt binnen het OntwerpLab voor de klimaat robuuste stad.

In het afgelopen half jaar hebben studenten met hulp van de experts van het OntwerpLab gewerkt aan een ontwerp voor de Brainport Industries Campus (BIC), de grootste innovatieve campus voor de maakindustrie in Eindhoven.

Het OntwerpLab voor de klimaat robuuste stad is een initiatief van de gemeente Eindhoven, het Waterschap De Dommel en de Technische Universiteit Eindhoven. Zij willen hiermee een bijdrage leveren aan het klimaat robuust maken van de stad. Ontwerponderzoek kan hierin een belangrijke bijdrage leveren.


Het OntwerpLab is een plek waar onderwijs, onderzoek en praktijk elkaar tegen komen. In het OntwerpLab wordt gewerkt aan concrete plangebieden in Eindhoven. Het doel is ontwerpen te maken die tegelijkertijd de leefbaarheid, de klimaatrobuustheid én de ruimtelijke kwaliteit verbeteren.